Kristna skolan Oasen
Elevernas framgång – vår belöning
Klagomål och synpunkter

Tillsammans med elever och vårdnadshavare kan och vill vi utveckla vår verksamhet. Alla synpunkter, såväl det ni tycker är bra eller det som kan förbättras är välkomna. Klagomål ger viktig information för oss och en möjlighet att ständigt bli bättre.

Klagomål och synpunkter skall i första hand lösas av berörd personal, på personalnivå.

Om man som klagande inte är tillfreds med personalens hantering av ärendet kan man vända sig till rektorn eller direkt till skolans huvudman (styrelsen) genom att fylla i formuläret nedan. Ärenden till huvudmannen hanteras av Helen Hedblom.

I samband med att ett klagomål lämnas in beslutas om åtgärder som ska vidtas. Vi bestämmer även ett datum för uppföljning av åtgärden.

Integritetspolicy för webbformulär

Ansök idag!
Designed by Pressfoto / Freepik